GÜNGÖR MADENİ EŞYA MOBİLYA VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Unvan

:

GÜNGÖR MADENİ EŞYA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres

:

MURADİYE OSB MURADİYE MAHALLESİ 32 SK. NO: 8 YUNUSEMRE MANİSA

Vergi Numarası

:

MESİR V.D. - 437 068 0644

Mersis Numarası

:

0437-0680-6440-0001

Destek Hattı

:

+90 236 214 03 00

E-Posta Adresi

:

[email protected]

ALICI

Tüzel

Unvan

:

Vergi Numarası

:

Mersis Numarası

:

Şahıs

Adı ve Soyadı

:

TC Kimlik Numarası

:

Adres

:

İletişim Numarası

:

E-Posta Adresi

:

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı ‘ya ait shop.decosit.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.

Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Bununla birlikte  https://shop.decosit.com.tr/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Ürün Tanımı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

Kargo Ücreti:

KDV %__ :

Genel Toplam:

Sipariş Tarihi

:

Ödeme Şekli

:

Teslim Şekli

:

Teslimat Adresi

:

Fatura Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Toplam Ödenecek Bedel

:


 

Siparişe konu mala ilişkin detaylı bilgiler yukarıda açıklanmış ve ürün açıklamasında mala ilişkin özellikler belirtilmiş olup, Alıcı işbu bilgileri okuduğunu ve teyit ettiğini kabul etmektedir. Alıcı, Satıcı ile paylaştığı bilgileri ve siparişe konu ürün adı ve adetini doğru ve eksiksiz olarak paylaştığını taahhüt etmektedir. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları Alıcı karşılamayı kabul eder ve bu nedenle doğacak zarardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 4 – ÖDEME, TESLİMAT VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Alıcı, shop.decosit.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin bilgiler, cayma hakkı ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 1. Alıcının siparişi onaylayacak olması, Alıcının bahse konu sipariş konusu mala ilişkin ödeme yükümlülüğü altına gireceği anlamına gelmektedir.
 2. Siparişin tamamlanması durumunda Alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 3. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcının vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini saptaması halinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda, Alıcının vermiş olduğu e-posta ve iletişim numarasından Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 4. Sözleşme konusu ürün, Alıcı tarafından ödemenin sorunsuz ve tam yapıldığı tarihinden itibaren yasal süreyi (en fazla 30 gün) aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 5. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödeme şekli, banka havalesi veya kredi kartı yoluyla yapılabilmektedir. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı banka havalesi ile ödeme yapmışsa, bedel tamamının hesaba geçtiği tarih, sipariş tarihi olarak esas alınır.
 6. Alıcı, malları teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı ‘ya bildirmekle yükümlüdür.
 7. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 8. Teslim anında Alıcı'nın veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması halinde, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.
 9. Kargonun Alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi sırasında, Alıcı, paketi açıp eksiksiz, tam ve sağlam olup olmadığını test etmelidir. Sözleşme konusu mal Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini eksiksiz, tam ve sağlam şekilde yerine getirmiş olduğu kabul edilir. Sözleşme konusu teslimi gereken mallar zarar görmüş veya eksik teslim edilmiş ise zarar görmüş veya eksik teslim edilen paketler teslim alınmayarak, kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi malın eksiksiz ve hasarlı olmadığı görüşünde ise, Alıcı ürünlerin eksiksiz ve hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve bu durumun tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa süre içerisinde Satıcının e-posta adresine veya destek hattı numarasına yazılı olarak başvurması ve bildirilmesi gerekmektedir.
 10. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 11. Satıcı, malların teslim süresinden önce herhangi bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir mal tedarik edebilir veya ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir. Bu nedenle Alıcı siparişini iptal etmek isterse, Alıcının ödemiş olduğu bedel 7 (yedi) gün içerisinde ödediği şekilde iade edilecektir. Yine bu sebeple siparişin iptal edilmiş olması halinde, Alıcı Satıcıdan maddi ve manevi herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 12. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı ‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez/ödenemez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 13. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı ‘ya ödememesi halinde, malın Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 5 (beş) gün içinde Satıcı ‘ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri Alıcı'ya aittir.
 14. Satıcı mücbir sebepler (doğal afetler, grev, lokavt, imalat için gereken makinenin arızalanması, vb.) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, olağanüstü durumlar veya herhangi bir sebeple ifanın imkansızlaşması nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi tamamen iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 (yedi) gün içinde iade edilecek olup, 5.8. madde hükmünde kredi kartı veya banak havalesi ile yapılan ödemelere ilişkin prosedür uygulanacaktır. Alıcı siparişin iptali seçeneği yerine, diğer seçimlik haklarından birini seçerse ve işbu ifa yükümlülüğünün yerine getirilememesi hali 30(otuz) günden fazla sürer ise, taraflardan biri sözleşmenin feshini talep edebilir.
 15. Sistem hatalarından doğacak sorunlardan Satıcı sorumlu olmayıp, Alıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 16. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 17. Sözleşme konusu mal ile Alıcıya gönderilen fatura, mala ilişkin garanti belgesi yerine geçer ve Alıcı tarafından saklanması gerekmektedir.
 18. Bahse konu sözleşme konusu mallar her türlü imalat hatasına karşı fatura tarihinden itibaren 1 yıl süre ile garanti kapsamındadır. Diğer bir deyişle, Alıcının kullanımından kaynaklanan veya kullanım kılavuzuna uygun olmayan kullanım nedenleriyle meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışında olup, Satıcı sorumlu değildir.
 19. Alıcı satın almış olduğu mala ilişkin garanti süresi içerisinde meydana gelen şikayetini, açık ve yazılı bir şekilde, ad/soyadı, ürün adı, fatura tarihi ve numarasını da ekleyerek 1.maddede belirtilen e-posta adresine yazılı bildirim ile Satıcı ‘ya en kısa süre içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Satıcı işbu şikâyet kaydını aldıktan sonra en kısa içerisinde Alıcı ile irtibata geçecektir. Bu sebeple Satıcı, Alıcıdan şikâyete konu malın görsellerini isteyebilecektir. Satıcı mala ilişkin sorunun yedek parça ile giderilebileceğini beyan ederse, Alıcıya gerekli yedek parça gönderilecek olup, kargo bedeli Satıcıya ait olacaktır. Şikâyete konu malın onarımı lazım gelirse gerekli onarımın yapılması için mal Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması ile Satıcı ‘ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcının anlaşmalı olmadığı kargo firması ile malın gönderilmesi halinde kargo giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

 1. Alıcı, sözleşme konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Keza Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 2. Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için, bahse konu 14 (on dört) günlük süre içerisinde Satıcı ‘ya e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.
 3. Alıcı, iadesini istediği malı (ve varsa hediye olarak gönderilen malları) kullanmamış ve deforme olmamış şekilde orijinal ambalajı/kutusu, fatura aslı ve irsaliyesi ile iade etmekle yükümlüdür.  
 4. Alıcı, sözleşmeden caymaya ilişkin hakkını yazılı olarak Satıcı ’ya bildirmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde malı Satıcıya göndermekle yükümlüdür.
 5. Bu hakkın kullanılması halinde, Alıcı, kendisi veya kendisinin gösterdiği adresteki 3. Kişiye teslim edilen ürünün Satıcı ’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslını da cayma konusu mal ile iade etmesi zorunludur. Alıcı cayma konusu mal ile fatura aslını göndermez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Bununla birlikte faturası kurumlar (tüzel kişi) adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği ve Satıcı ’ya iletilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
 6. Alıcının iade halinde ürünleri göndereceği kargo firması; gönderilen kargo şirketi olup, işbu kargo firması ile iade gönderilen mallara ilişkin kargo ücreti Satıcı ’ya aittir. Ancak Alıcı, cayma konusu malı gönderilen kargo şirketi dışında bir kargo firması ile iade göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu olmayıp, gerekirse Alıcı’ya iadesi gereken bedelden kesinti yapılarak iade edilecektir.
 7. İadeye konu malın Satıcı ‘ya teslim edilmiş olması halinde, iadeye konu malın kullanıldığı, deforme edildiği, orijinal ambalajı/kutusunun bulunmadığı, varsa gönderilen hediye ürünlerin ve ürünün bütün standart aksesuarlarının iade edilmediği ve diğer şartlardan birinin eksikliğinin tespit etmesi halinde, iade konusu mal teslim alınmayarak Alıcı’ya geri gönderilecek ve herhangi bir iade ödemesi yapılmayacaktır. Bu sebeple doğan kargo bedelinden Alıcı sorumludur. İadeye konu malın 5.3. ve 5.5. madde hükümlerinde belirtilen şartları ihtiva ederek gönderildiğini ispat külfeti, Alıcıdadır.
 8. Satıcı 5.3. ve 5.5. madde hükümlerindeki şartların sağlandığına kanaat getirir ise, iade konusu edilen malların Satıcıya ulaştığı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde mal bedeli Alıcıya iade edilecektir. Kredi kartı ile ödemelere ilişkin yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Diğer bir deyişle, Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Banka havalesi ile yapılmış olan ödemeler için ise iade, Alıcının, Satıcıya bildireceği IBAN hesabına işbu süre içerisinde iade edilecektir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler; Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler; Tesliminden sonra kullanılmış veya imalat hatası dışında zarar görmüş, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış, orijinal kutusu/ambalajı ile iade edilmeyen mallardan; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşme hallerinde Alıcı sözleşmeden cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7 – UYUŞMAZLIK HALİNDE

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar Alıcının malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen limitler doğrultusunda Alıcı talepleri hakkında İlçe/İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Bahse konu limitlerin üzerindeki değerlere ilişkin uyuşmazlıklar için ise Tüketici Mahkemesine başvurulması; Tüketici Mahkemesi bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda, Alıcı işbu ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okumuş ve onaylamış kabul edilmektedir. …/…/….

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

.Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Reddet seçeneği ile zorunlu çerezler haricindeki tüm çerezleri reddedebilir veya Çerez Ayarları seçeneği ile çerezler hakkında daha fazla bilgi alıp tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Çerez Politikası